Ochrona danych

Ochrona danych

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową. Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna. Dlatego chcemy skorzystać z okazji, aby poinformować Cię o ochronie danych i przetwarzaniu danych osobowych na naszych stronach internetowych.
Niniejsza polityka prywatności dotyczy gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych w ramach korzystania z platformy internetowej https://www.pressen-haas.de/ ("Websites") Pressen Haas GmbH.

1.Usługodawca i odpowiedzialny organ
Usługodawca zgodnie z niemiecką ustawą o mediach elektronicznych („TMG”) i niemiecką Ustawą o danych

Ustawa o ochronie („BDSG”) dla tych stron internetowych to
Pressen Haas GmbH
Kreuzsteig 6
72479 Strassberg
Germany

Tel.: +49 7574 93 622 83
info@pressen-haas.de

Pressen Haas GmbH (zwana dalej „Pressen Haas”, „my” lub „nas”) przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, a także stara się stale ulepszać ochronę danych. Jeśli masz pytania, wątpliwości lub sugestie związane z ochroną danych, skontaktuj się z nami.

2. Przedmiot ochrony danych
Podmiotem ochrony danych są dane osobowe zgodnie z § 3 ust. 1 BDSG. Dane osobowe to dane osobowe i rzeczowe dotyczące konkretnej lub możliwej do określenia osoby fizycznej. Na ogół obejmuje to wszystkie informacje, które pozwalają na wyciągnięcie wniosków na temat osoby możliwej do zidentyfikowania, na przykład jej imię i nazwisko lub dane kontaktowe (np. Numer telefonu, adres pocztowy lub adres e-mail). W tym sensie adres IP może również stanowić dane osobowe.

3. Specyficzne wykorzystanie danych
Przestrzegamy zasady określonego wykorzystania danych i zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu, w jakim nam je przekazałeś.
Twoje dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody, chyba że jest to wymagane w celu świadczenia usługi lub wykonania umowy. Przekazywanie informacji instytucjom i organom rządowym uprawnionym do otrzymywania informacji odbywa się również tylko w ramach prawnych obowiązków informacyjnych lub w przypadku, gdy sąd wymaga od nas ujawnienia informacji.
Bardzo poważnie traktujemy wewnętrzne bezpieczeństwo danych. Wszyscy pracownicy zajmujący się przetwarzaniem danych oraz usługodawcy, którym zleciliśmy, są zobowiązani do zachowania poufności i przestrzegania przepisów o ochronie danych.

4. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych
Pressen Haas generalnie gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to dozwolone lub nakazane przez BDSG lub inne przepisy lub jeśli użytkownik tych witryn wyraził na to zgodę.

5. Gromadzenie i wykorzystywanie danych w celu udostępniania i korzystania ze stron internetowych Pressen Haas
Pressen Haas gromadzi i wykorzystuje dane osobowe tylko w kontekście korzystania z tych stron internetowych, jeśli jest to dozwolone przez TMG lub inne przepisy lub za zgodą użytkownika.
Należy zatem zauważyć, że z przyczyn technicznych niektóre dane będą zawsze przesyłane z komputera do nas, jeśli ma miejsce komunikacja internetowa. Obejmuje to na przykład datę i godzinę korzystania ze strony internetowej, typ przeglądarki, ustawienia przeglądarki i system operacyjny, stronę internetową, którą odwiedziłeś wcześniej oraz ilość przesłanych danych. Pressen Haas wykorzystuje dane osobowe, które zostały udostępnione, aby umożliwić udostępnianie stron internetowych do innych celów, jeśli jest to dozwolone przez TMG lub inne przepisy lub jeśli użytkownik naszych witryn internetowych wyraził na to zgodę.

6. Zakres i cel zbierania i wykorzystywania danych do innych celów
Generalnie nie musisz aktywnie przekazywać nam danych osobowych, aby korzystać z naszych stron internetowych. Jeśli jednak chcesz skorzystać z niektórych usług, potrzebujemy konkretnych informacji o Tobie.

a. Świadczenie usług specjalnych i obsługa zapytań
Jeśli poprosimy Cię o podanie nam danych osobowych w kontekście świadczenia specjalnej usługi lub przetwarzania zapytania, z reguły będziemy gromadzić i przetwarzać te informacje tylko w zakresie wymaganym do świadczenia danej usługi lub do przetworzenia konkretnego zapytania.
Usługi specjalne, w związku z którymi prosimy o Twoje dane osobowe, polegają przede wszystkim na przesyłaniu Ci materiałów informacyjnych lub przyjmowaniu zgłoszeń na nasze wydarzenia. W tym kontekście obowiązkowe jest generalnie gromadzenie i przetwarzanie danych kontaktowych danego użytkownika, tj. Jego tytułu, imienia i nazwiska, jego (prawdopodobnie tylko firmowego) adresu, w tym kodu pocztowego i miasta, a także adresu e-mail.

b. Reklamy oparte na zgodzie i badania rynku
Jeśli wyrazisz na to zgodę, wykorzystamy dane, o których mowa w a. w celach marketingowych lub reklamowych, w szczególności aby dowiedzieć się, które z naszych produktów są dla Ciebie szczególnie interesujące. Jeśli wyrazisz na to zgodę, dane te mogą w indywidualnych przypadkach być również wykorzystywane do celów badań rynku.
Jeśli wyrażasz zgodę na wykorzystanie Twoich danych do celów reklamowych i badań rynkowych, treść zgody brzmi następująco:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Pressen Haas GmbH powyższych informacji do reklamowania ofert wyżej wymienionej firmy, a także do badań rynkowych, jak opisano w polityce prywatności. W każdej chwili mogę cofnąć zgodę ze skutkiem natychmiastowym.

Bez korzystania z formularza zgodę tę można w każdej chwili odwołać ze skutkiem natychmiastowym poprzez kontakt:
Pressen Haas GmbH
Kreuzsteig 6
D-72479 Strassberg

Pressen HAAS GmbH
Kreuzsteig 6
72479 Strassberg
GERMANY

Cofnięcie zgody nie wiąże się z żadnymi kosztami - poza potencjalnymi kosztami transmisji lub połączenia -. Dotyczy to również sytuacji, gdy wycofasz swoją zgodę w późniejszym czasie.
Musimy jednak poinformować, że w związku z korzystaniem z tak zwanych plików cookie związanych z naszymi stronami internetowymi, dane, które dotyczą w szczególności Twojego zachowania podczas przeglądania stron internetowych, mogą być analizowane bez Twojej wyraźnej zgody w celach marketingowych lub optymalizacji stron internetowych w sposób pseudonimizowany lub niespersonalizowany. Szczegółowe informacje można znaleźć w klauzuli 7. Znajdziesz tam również informacje, jak możesz zapobiec tego typu analizom.

c. Przekazywanie Twoich danych odbiorcom spoza Pressen Haas


W razie potrzeby i przestrzegając przepisów o ochronie danych będziemy przekazywać Twoje dane osobowe firmom, z którymi współpracujemy w celu przetwarzania danych.

d. Przekazywanie Twoich danych odbiorcom w krajach poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym
Zasadniczo nie będziemy przekazywać danych osobowych zebranych za pośrednictwem naszych witryn internetowych do krajów spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Jednak za pośrednictwem tak zwanych plików cookie i wtyczek, których używamy, aby ułatwić korzystanie z naszych witryn internetowych, niektóre dane, zwłaszcza te związane z Państwa zachowaniem podczas surfowania, będą przesyłane do Stanów Zjednoczonych Ameryki („USA”) i tam analizowane. podstawa niespersonalizowana. Szczegółowe informacje można znaleźć w klauzuli 7 poniżej. Znajdziesz tam również informacje, jak możesz zapobiec tego typu analizom.

7. Korzystanie z plików cookie
Na stronach internetowych Pressen Haas używane są tak zwane pliki cookie. Pliki cookie to małe pakiety danych, które są generowane przez nasz serwer sieciowy i przechowywane na dysku twardym Twojego komputera, gdy komunikuje się on z serwerem internetowym.

a. Zapobieganie plikom cookie / Ogólne prawo do odmowy
Niezależnie od rodzaju używanego pliku cookie zawsze masz wybór, czy chcesz zaakceptować plik cookie, czy nie. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby być powiadamianym o otrzymaniu pliku cookie lub możesz skorzystać z ustawowego prawa do odmowy wykorzystania plików cookie poprzez odrzucenie plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w funkcji pomocy przeglądarki internetowej. Nie ma to wpływu na możliwość odrębnej odmowy korzystania z niektórych plików cookie - co bardziej szczegółowo opisano poniżej. Jeśli nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji witryny. Na naszych stronach internetowych stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

b.pliki sesyjne cookie
W celu ulepszenia ilustracji i nawigacji Pressen Haas używa tak zwanych plików cookie sesji.
Stają się one nieważne, gdy opuścisz strony internetowe.

c. Google Analytics
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci oferowanej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane „ciasteczka”, czyli pliki tekstowe umieszczane na Twoim komputerze, aby pomóc witrynie analizować sposób korzystania z witryny przez użytkowników. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez Państwa ze strony internetowej są generalnie przesyłane do Google i przechowywane na serwerach w USA. W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP Google skróci / zanonimizuje ostatni oktet adresu IP w przypadku państw członkowskich Unii Europejskiej, a także innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest wysyłany i skracany przez serwery Google w USA. W imieniu dostawcy strony internetowej Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu na rzecz dostawcy witryny. Google nie będzie łączyć Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz zrezygnować z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Możesz również zapobiec przekazywaniu danych generowanych przez pliki cookie na temat korzystania przez Ciebie ze strony internetowej (w tym adresu IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, który zapobiegnie gromadzeniu danych podczas odwiedzania tej witryny w przyszłości: Dezaktywuj Google Analytics
Dodatkowe informacje na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/de.html or at https://www.google.de/intl/de/policies/.
Zwracamy uwagę, że na tej stronie do Google Analytics został dodany kod „anonymizeIp” w celu zapewnienia anonimowego zapisywania adresów IP (tzw. Maskowanie IP).

8. Your right to information, data rectification, deletion or blocking
At any time, you can demand information regarding any of your personal data that has been stored, the purpose of that storage and the origin of the data from Pressen Haas as the responsible authority. In addition, pursuant to legal requirements, you have the right to rectification, blocking and deletion of your personal data. Please send any such requests to: datenschutz.web@pressen-haas.de